Translate webbpage

Klätterväggen


Det finns tre olika svårighetsgrader med ett vattenfall på väggen och en klätterbåge. Utmaningen är att klara alla banorna utan att bli blöt. Vattendjup 135 cm.


Senast ändrad: 2013-07-10 16:23