Bokningsregler

  • Platserna är bokningsbara två veckor i förväg.
  • Maximalt två bokade pass per dag (inklusive reservlista)
  • Maximalt fem bokade pass (inklusive reservlista)
  • Vid bokat pass, tänk på att komma i tid. Tio minuter innan passet startar släpps platserna som lediga till drop in.
  • Kom ihåg att vid förhinder avboka dig senast två timmar innan passetstartar. Du kan avboka dig via hemsidan eller boka@himlabadet.se

Gäller fr.o.m 1/1 2013

 


Senast ändrad: 2012-12-18 09:23