Boka babysim & minisim

Tillsammans med ditt barn utforskar ni vattnets egenskaper och möjligheter. Det är en mysig och glädje fylld stund.

Barn och förälder badar tillsammans under ledning av utbildad instruktör i multibassängens 32-gradiga vatten.

 

 •  Kotten
  Nybörjare , 3 mån – ca 11 mån
  Föräldrar och barn badar tillsammans och blir trygga i vattnet. Föräldrarna lär sig de grepp som ger barnet frihet, stimulans och rörelse i vattnet. Barnet blir tillfreds med att få vatten över huvudet.
 • Grodan
  Fortsättning 1, ca 5-15 mån
  Barnet har gått nybörjarkursen. Barn och förälder badar tillsammans. Barnet lär sig ta sig fram i vattnet med förälderns hjälp. Barnet kopplar sina egna simrörelser med att ta sig fram i vattnet.  Vi använder barnets nyfikenhet till att prova nya övningar för att träna upp vattenvana, balans och motorik.
 • Trollsländan
  Fortsättning 2, ca 9 – 19 mån
  Barnen har gått Fortsättning 1. Barn och förälder badar tillsammans. Vi fortsätter att utveckla rörelserna och övningarna. Vattensäkerheten övas genom att barnet själv tar sig tillbaka till och greppar kanten och tar sig upp. Vi stimulerar barnens vilja att lära sig mer och bli mer självständiga i vattnet.
 • Regnbågen
  Fortsättning 3, ca 11 – 24 mån
  Barnet har gått Fortsättning 2. Barn och förälder badar tillsammans. Vi övar vattensäkerheten och vattenvanan. Barnet blir mer och mer självständiga i vattnet. Vi övar på att ta sig fram i magläge och i ryggläge.
 • Mini-Uttern
  Nybörjare minisim, ca 1,5 år – 3 år
  Barnet har gått fortsättning 3 i babysim eller är nybörjare mellan ca 2-3 år. Barn och förälder simmar tillsammans. Bassängen är 120 cm djup. Barnet utvecklar vattenvanan, balans och motorik och lär sig säkerhet i och kring vatten. Undervisningen sker utifrån barnets villkor under lekfulla former. Vattenvaneövningar blandas med rörelser till sång.
 • Laxen
  Minisim forts 1, ca 2-4 år
  Barnet har gått Mini-Uttern. Barn och förälder simmar tillsammans. Barnet vidareutvecklar vattenvanan, gör övningar som förberedelse för simning. De lär sig säkerhet i och kring vatten. Undervisningen sker utifrån barnets villkor under lekfulla former. Varje lektion innehåller en sångstund med sånger och ramsor. Bassängen är 120 cm djup, vi genomför även vissa lektioner på grunt vatten där barnet bottnar.
 • Uttern
  Minisim fortsättning 2, 2-4 år
  Barnet har gått Minisim fortsättning 1 och det är bra om barnet kan doppa huvudet. Barn och förälder simmar tillsammans. Barnet vidareutvecklar vattenvanan, övar på att flyta, simma kortare sträckor själva och dyka under vattnet. Målet är att bli mer självständiga i vattnet, samtidigt som de lär sig respekt för vattnet. Allt sker genom lekfull inlärning. Varje lektion innehåller en sångstund med sånger och ramsor. Bassängen är 120 cm djup, vi genomför även vissa lektioner på grunt vatten där barnet bottnar.

Period 1: vecka 2-9
Period 2: vecka 11-20, torsdagar v.11-19 (uppehåll vecka 17, tisdag & onsdag vecka 18)
Period 3: vecka 34-41
Period 4: vecka 42-50 (uppehåll vecka 44)

Platser går att boka via hemsidan fr.o.m:
Period 1: 10 december 2018
Period 2: 4 februari 2019
Period 3: 10 juni 2019
Period 4: 9 september 2019

Betalning av kursavgiften sker via hemsidan i samband med bokningen.

Babysim vecka 42-50 2019 (uppehåll v.44)

Platserna är bokningsbara måndag den 9 september, kl. 08.00.

Tisdagar

Kotten Nybörjare 09.15-09.45
Kotten Nybörjare 09.50-10.20
Grodan Fortsättning 1 10.25-10.55
Kotten Nybörjare 11.00-11.30
Trollsländan Fortsättning 2 14.20-14.50

Onsdagar

Kotten Nybörjare 14.30-15.00
Trollsländan Fortsättning 2 15.05-15.35
Regnbågen Fortsättning 3 15.40-16.10

Torsdagar

Kotten Nybörjare 09.15-09.45
Grodan Fortsättning 1 09.50-10.20
Kotten Nybörjare 10.25-10.55
Grodan Fortsättning 1 11.00-11.30

Minisim vecka 42-50 2019 (uppehåll v.44)

Platserna är bokningsbara måndag den 9 september, kl. 08.00.

Mini-Uttern Nybörjare 16.20-16.50
Laxen Fortsättning 1 16.55-17.35
Uttern Fortsättning 2 17.40-18.20

Babysim vecka 34-41 2019

Platserna är bokningsbara måndag den 10 juni, kl. 08.00.

Tisdagar

Kotten Nybörjare 09.50-10.20
Grodan Fortsättning 1 10.25-10.55
Kotten Nybörjare 11.00-11.30
Groda Fortsättning 1 14.20-14.50

Onsdagar

Kotten Nybörjare 14.30-15.00
Trollsländan Fortsättning 2 15.05-15.35
Regnbågen Fortsättning 3 15.40-16.10

Torsdagar

Kotten 7-11 månader Nybörjare 09.15-09.45
Trollsländan Fortsättning 2 09.50-10.20
Grodan Fortsättning 1 10.25-10.55
Kotten Nybörjare 11.00-11.30

Minisim vecka 34-41 2019

Platserna är bokningsbara måndag den 10 juni, kl. 08.00.

Tisdagar

Mini-Uttern Nybörjare 16.20-16.50
Laxen Fortsättning 1 16.55-17.35
Uttern Fortsättning 2 17.40-18.20

Babysim 1350:- /barn + 1-2 förälder.
Kursen är 8 st lektioner.

Minisim 1150:- /barn + 1-2 förälder.
Kursen är 8 st lektioner.

Betalning av kursavgiften sker via hemsidan i samband med bokningen.