Babysim & minisim

Tillsammans med ditt barn utforskar ni vattnets egenskaper och möjligheter. Det är en mysig och glädje fylld stund.

Barn och förälder badar tillsammans under ledning av utbildad instruktör i multibassängens 32-gradiga vatten.

 

Kotten

Nybörjare , 3 mån – ca 11 mån
Föräldrar och barn badar tillsammans och blir trygga i vattnet. Föräldrarna lär sig de grepp som ger barnet frihet, stimulans och rörelse i vattnet. Barnet blir tillfreds med att få vatten över huvudet.

Grodan

Fortsättning 1, ca 5-15 mån
Barnet har gått nybörjarkursen. Barn och förälder badar tillsammans. Barnet lär sig ta sig fram i vattnet med förälderns hjälp. Barnet kopplar sina egna simrörelser med att ta sig fram i vattnet.  Vi använder barnets nyfikenhet till att prova nya övningar för att träna upp vattenvana, balans och motorik.

Trollsländan

Fortsättning 2, ca 9 – 19 mån
Barnen har gått Fortsättning 1. Barn och förälder badar tillsammans. Vi fortsätter att utveckla rörelserna och övningarna. Vattensäkerheten övas genom att barnet själv tar sig tillbaka till och greppar kanten och tar sig upp. Vi stimulerar barnens vilja att lära sig mer och bli mer självständiga i vattnet.

Regnbågen

Fortsättning 3, ca 11 – 24 mån
Barnet har gått Fortsättning 2. Barn och förälder badar tillsammans. Vi övar vattensäkerheten och vattenvanan. Barnet blir mer och mer självständiga i vattnet. Vi övar på att ta sig fram i magläge och i ryggläge.

Mini-Uttern

Nybörjare minisim, ca 1,5 år – 3 år
Barnet har gått fortsättning 3 i babysim eller är nybörjare mellan ca 2-3 år. Barn och förälder simmar tillsammans. Bassängen är 120 cm djup. Barnet utvecklar vattenvanan, balans och motorik och lär sig säkerhet i och kring vatten. Undervisningen sker utifrån barnets villkor under lekfulla former. Vattenvaneövningar blandas med rörelser till sång.

Laxen

Minisim forts 1, ca 2-4 år
Barnet har gått Mini-Uttern. Barn och förälder simmar tillsammans. Barnet vidareutvecklar vattenvanan, gör övningar som förberedelse för simning. De lär sig säkerhet i och kring vatten. Undervisningen sker utifrån barnets villkor under lekfulla former. Varje lektion innehåller en sångstund med sånger och ramsor. Bassängen är 120 cm djup, vi genomför även vissa lektioner på grunt vatten där barnet bottnar.

Uttern

Minisim fortsättning 2, 2-4 år
Barnet har gått Minisim fortsättning 1 och det är bra om barnet kan doppa huvudet. Barn och förälder simmar tillsammans. Barnet vidareutvecklar vattenvanan, övar på att flyta, simma kortare sträckor själva och dyka under vattnet. Målet är att bli mer självständiga i vattnet, samtidigt som de lär sig respekt för vattnet. Allt sker genom lekfull inlärning. Varje lektion innehåller en sångstund med sånger och ramsor. Bassängen är 120 cm djup, vi genomför även vissa lektioner på grunt vatten där barnet bottnar.

Perioder 2021

Period 1, 2021:

Efter regeringens beslut den 18 december som medför att Himlabadet är stängt till och med den 24 januari flyttas kursstarten fram. Du behöver inte göra någonting utan vi bokar in dig på samma kurs, samma dag och samma tid med kursstart vecka 4, 2021. Med reservation för förlängda restriktioner, i så fall flyttas kursen fram till nästa kursperiod.

De som började period 4 2020 flyttas automatiskt till den här perioden, samma kurs, samma dag och tid.

Platser går att boka via hemsidan kl.08.00 fr.o.m:

Period 1: 14 december 2020
De fåtal platser som finns i vissa grupper är bokningsbara för nya deltagare.

Betalning av kursavgiften sker via hemsidan i samband med bokningen.

Babysim planerad start vecka 6 2021

Tisdagar

Kotten Nybörjare 09.15-09.45
Grodan Fortsättning 1 09.50-10.20
Trollsländan Fortsättning 2 10.25-10.55
Kotten Nybörjare 11.00-11.30
Kotten Nybörjare 14.20-14.50

Onsdagar

Grodan Fortsättning 1 14.30-15.00
Trollsländan Fortsättning 2 15.05-15.35
Regnbågen Fortsättning 3 15.40-16.10

Torsdagar

Grodan Fortsättning 1 09.15-09.45
Kotten Nybörjare 09.50-10.20
Kotten Nybörjare 10.25-10.55
Grodan Fortsättning 1 11.00-11.30

Minisim

planerad start vecka 6 2021

Mini-Uttern Nybörjare 16.20-16.50
Laxen Fortsättning 1 16.55-17.35
Uttern Fortsättning 2 17.45-18.20

Babysim 1350:- /barn + 1-2 förälder.
Kursen är 8 st lektioner.

Minisim 1150:- /barn + 1-2 förälder.
Kursen är 8 st lektioner.

Betalning av kursavgiften sker via hemsidan i samband med bokningen.