Information om prishöjningar 2022

Från och med 2022-01-01 kommer Himlabadet höja alla priser för vuxna enligt beslut av Sundsvalls kommun, Kultur och fritidsnämnden.

Himlabadet har haft samma priser sedan juni 2010 och tillsammans med de övriga baden ska nu priserna justeras. Sundsvalls kommun har valt att inte höja några priser för barn.

För dig som har autogiro gäller följande:
Om du har köpt ditt kort inom de senaste 12 månaderna så har du prisgaranti och priset kommer inte att höjas förrän månad 13. Det kommer att ske automatiskt. Om du har ett autogiro som löpt på längre än 12 månader så kommer prisjusteringen att ske först vid dragningen i slutet av januari. Detta för att du ska hinna fundera på om du vill fortsätta med samma kort eller byta till något annat. Ett byte av autogiro gör vi utan extra kostnad, men det behöver ske mellan 1-16 januari 2022, genom att du personligen besöker vår reception. Om du vill säga upp ditt autogiro gäller tre månaders uppsägningstid.

Nyhet från januari 2022 är ett årskort för vattenträning och motionssim. Det här årskortet tillkommer då många som har friskvårdsbidrag från sin arbetsgivare inte kan köpa årskortet som inkluderar äventyrsbadet. Det här årskortet kommer att ligga lägre i pris än kortet med äventyrsbad.

Läs om alla priser på vår hemsida.