Regnbågsveckan hela vecka 47

himlabadets regnbåge i barnpoolområdet

Under vecka 47 uppmärksammar vi Regnbågsveckan.

Vi vill verka för ett öppet, jämlikt och jämställt samhälle där homo-, hetero-, bisexuella samt trans- och queer-personer accepteras på lika villkor.