Regnbågsveckan hela vecka 47

himlabadets regnbåge i barnpoolområdet

Under vecka 47 uppmärksammar vi Regnbågsveckan!

Nästa vecka uppmärksammar vi Regnbågsveckan som är en regional kampanjvecka och syftar till att synliggöra HBTQ-personers rättigheter och bidra till ett öppet och fördomsfritt Västernorrland.

Vi vill verka för ett öppet, jämlikt och jämställt samhälle där homo-, hetero-, bisexuella samt trans- och queer-personer accepteras på lika villkor. Himlabadet finns i slutet av regnbågen och till oss är alla välkomna!