Så hanterar Himlabadet Coronaviruset Covid-19

Covid-19 illustration

Sundsvalls kommun och Himlabadet följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkaren för Region Västernorrlands instruktioner för hantering av Covid-19.

För mer information läs mer på Sundsvalls kommuns hemsida.

Himlabadet har öppet som vanligt och vi kommer att meddela via hemsidan och Facebook om det kommer andra direktiv. Från och med söndag 29 mars begränsar vi antal besökare på relaxen till 50 personer.

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra från att bli sjuk är att undvika kontakt med sjuka personer. Så här undviker du smitta:

  • Stanna hemma vid minsta symptom på feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk.
  • Var uppmärksam på symptom på Covid-19
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
  • Hosta och nys i armvecket
  • Rör inte ögon, näsa och mun

Information om virus och bassängbad
Information om virus och bassängbad hittar du på https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/bassangbad-halsorisker-regler-och-skotsel/

Virus
Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler t.ex. i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut. Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person i samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta
än andra miljöer där många människor vistas. Virus ingår inte heller i en rutinmässig kontroll. Det kan möjligtvis bli aktuellt i speciella fall, t.ex. för att spåra en smittkälla.” (Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen)