Det här gäller för ditt besök under pandemin

Covid-19 illustration

Himlabadet är öppet igen, men det är fortfarande inte helt som vanligt.