Så hanterar Himlabadet Coronaviruset Covid-19

Regeringen meddelade sent den 18 december att all verksamhet som bedrivs av stat, regioner och kommuner som inte är nödvändig ska stängas ner omedelbart fram till den 24 januari. Det gäller badhus, idrottshallar, bibliotek m.m.

Kultur & Fritidsnämndens ordförande och förvaltningschef har beslutat att Sundsvalls Kommun stänger ishallar, simhallar, idrottshallar och Nordichallen omedelbart för all verksamhet.

Det innebär att vi på Himlabadet kommer att ha helt stängt fram till och med den 24 januari.

Receptionen kommer att ha öppet för telefontid vardagar 10.00-14.00 och helger 11.00-14.00. Öppettiderna kan ändras och variera, så håll koll i kalendern på första sidan för dagens aktuella tid. Har du frågor eller funderingar, slå oss en signal eller skicka ett mail. Om du har friskvårdsbidrag att nyttja innan den 31 december 2020, ring oss så ser vi om det går att hitta en lösning.

Restaurangen, Eurest, har stängt under perioden 19 december till och med 24 januari. Kan bli förlängt.

Du som har ett träningskort (årskort, klippkort) eller presentkort kommer att få giltighetstiden förlängd motsvarande tidsperioden som vi håller stängt.

Du som har ett träningskort på autogiro kommer att få autogirot fryst under perioden 17 november 2020 – 24 januari 2021. Detta kommer att göras automatiskt och du behöver inte göra någonting. Betalningen som gick ut den 27 november, gick iväg från vårt system den 15 november, så den kom som vanligt. Frysningen kommer därför att visas på kommande autogirodragning. Det blir ingen dragning den 27 december. Så snart vi kan öppna för allmänheten igen kommer betalningarna löpa på enligt ordinarie betalningsplan, men systemet justerar betalningen automatiskt utifrån betalningen den 27 november.

Om du har några frågor och funderingar så kontakta oss via telefon 060-19 20 00 eller e-post, boka@himlabadet.se.

Du som har ett klippkort, årskort eller presentkort kommer att få giltighetstiden förlängd motsvarande tidsperioden som vi håller stängt. Detta kommer att ske automatiskt och du behöver inte göra någonting. Tips! Notera den förlängda giltigheten så att du själv har koll.

Om du har några frågor och funderingar så kontakta oss via telefon 060-19 20 00 eller e-post, boka@himlabadet.se.

Vi beklagar att du som går en kurs hos oss inte kan fullfölja kursen som planerat på grund av de skärpta råden som Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsläkare beslutade om den 16 november. Efter regeringens beslut den 18 december som medför att Himlabadet är stängt till och med den 24 januari flyttas kursstarten fram.

På grund av det rådande läget vill vi erbjuda dig att börja om kursen vid nästa kursstart, åtta nya gånger. För att kompensera dig bjuder vi på de tre gånger som du redan har hunnit gå. Du behöver inte göra någonting utan vi bokar in dig på samma kurs, samma dag och samma tid med kursstart vecka 4, 2021. Med reservation för förlängda restriktioner, i så fall flyttas kursen fram till nästa kursperiod.

Om du har några frågor och funderingar så kontakta oss via telefon 060-19 20 00 eller e-post, boka@himlabadet.se.

Ta del av de nationella råden här så att du vet vad som gäller och kan ta ditt ansvar, krisinformation.se

Hur Sundsvalls kommun hanterar coronaviruset, covid-19

För mer information läs mer på Sundsvalls kommuns hemsida.

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra från att bli sjuk är att undvika kontakt med sjuka personer. Så här undviker du smitta:

  • Stanna hemma vid minsta symptom på feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk.
  • Var uppmärksam på symptom på Covid-19
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
  • Hosta och nys i armvecket
  • Rör inte ögon, näsa och mun