Så hanterar Himlabadet Coronaviruset Covid-19

Sundsvalls kommun har beslutat att förlänga Regeringens tidigare fattade beslut om stängning av inomhusanläggningar för idrott och motion tillsvidare.

Kommunens samtliga idrottshallar, simhallar och ishallar hålls fortsatt stängda med undantag för skolverksamhet  och träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare samt yrkesmässig elitidrott. Gäller tills annat beslut fattas.

I enlighet med covid-19 lagen, med minst 10 kvadratmeter av tillgänglig yta per person, har vi anpassat hur många besökare som får vistas i våra lokaler. Maxantalet finns skyltat vid respektive entré. Tillsammans tar vi ansvar för att stoppa smittspridningen.

Läs mer om vad som gäller hos Länsstyrelsen Västernorrland

Det innebär att vi på Himlabadet kommer att ha helt stängt för allmänheten tillsvidare.

Receptionen kommer att ha öppet för telefontid vardagar 10.00-14.00 och helger 11.00-14.00. Öppettiderna kan ändras och variera, så håll koll i kalendern på första sidan för dagens aktuella tid. Har du frågor eller funderingar, slå oss en signal eller skicka ett mail.

Restaurangen, Eurest, har stängt tillsvidare.

Du som har ett träningskort (årskort, klippkort) eller presentkort kommer att få giltighetstiden förlängd motsvarande tidsperioden som vi håller stängt.

Du som har ett träningskort på autogiro kommer att få autogirot fryst under perioden 17 november 2020 – tillsvidare. Detta kommer att göras automatiskt och du behöver inte göra någonting. Frysningen kommer automatiskt att justeras när betalningarna kommer igång igen, vilket sker tidigast när vi öppnar igen för allmänheten. Gäller tills annat beslut fattas.

Så snart vi kan öppna för allmänheten igen kommer betalningarna löpa på enligt ordinarie betalningsplan, men systemet justerar betalningen automatiskt utifrån betalningen den 27 november.

Om du har några frågor och funderingar så kontakta oss via telefon 060-19 20 00 eller e-post, boka@himlabadet.se.

Du som har ett klippkort, årskort eller presentkort kommer att få giltighetstiden förlängd motsvarande tidsperioden som vi håller stängt. Detta kommer att ske automatiskt och du behöver inte göra någonting. Tips! Notera den förlängda giltigheten så att du själv har koll.

Om du har några frågor och funderingar så kontakta oss via telefon 060-19 20 00 eller e-post, boka@himlabadet.se.

Eftersom Himlabadet kommer att ha helt stängt för allmänheten fram till att annat beslut tas kommer vi inte att kunna genomföra våra kurser som varit avvaktande sedan i november 2020. Du som kursdeltagare kommer att få dina pengar tillbaka motsvarande det antal gånger som återstår. Om du hann gå tre gånger under hösten 2020 kommer du få motsvarande fem gånger tillbaka och om du anmält dig för nystart får du hela kursavgiften tillbaka.

Vi kommer att betala tillbaka avgiften online via vårt kassasystem till de som betalat via hemsidan, så de allra flesta behöver inte komma in till oss för att få pengarna tillbaka. Vi kommer att påbörja arbetet med återbetalningarna under slutet av vecka 10 och fortsätta under början av vecka 11. Du som betalat din avgift på plats i kassan hos oss med kort eller kontant kommer att behöva komma in till oss för att få tillbaka pengarna. Vi kommer att kontakta dig under vecka 11 om så är fallet.  Återbetalningen tar cirka tre bankdagar innan den når ditt konto. Då får du en insättning från Sundsvalls kommun. Håll koll på ditt konto den närmsta veckan så att du ser att din återbetalning har kommit.

Om du har några frågor och funderingar så kontakta oss via telefon 060-19 20 00 eller e-post, boka@himlabadet.se.

Ta del av de nationella råden här så att du vet vad som gäller och kan ta ditt ansvar, krisinformation.se

Hur Sundsvalls kommun hanterar coronaviruset, covid-19

För mer information läs mer på Sundsvalls kommuns hemsida.

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra från att bli sjuk är att undvika kontakt med sjuka personer. Så här undviker du smitta:

  • Stanna hemma vid minsta symptom på feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk.
  • Var uppmärksam på symptom på Covid-19
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
  • Hosta och nys i armvecket
  • Rör inte ögon, näsa och mun