Så hanterar Himlabadet Coronaviruset Covid-19

Sundsvalls kommun har beslutat att förlänga Regeringens tidigare fattat beslut om stängning av inomhusanläggningar för idrott och motion tillsvidare.

Kommunens samtliga idrottshallar, simhallar och ishallar hålls fortsatt stängda med undantag för skolverksamhet  och träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare samt yrkesmässig elitidrott. Gäller tills annat beslut fattas.

I enlighet med covid-19 lagen, med minst 10 kvadratmeter av tillgänglig yta per person, har vi anpassat hur många besökare som får vistas i våra lokaler. Maxantalet finns skyltat vid respektive entré. Tillsammans tar vi ansvar för att stoppa smittspridningen.

Läs mer om vad som gäller hos Länsstyrelsen Västernorrland

Det innebär att vi på Himlabadet kommer att ha helt stängt för allmänheten fram tillsvidare.

Receptionen kommer att ha öppet för telefontid vardagar 10.00-14.00 och helger 11.00-14.00. Öppettiderna kan ändras och variera, så håll koll i kalendern på första sidan för dagens aktuella tid. Har du frågor eller funderingar, slå oss en signal eller skicka ett mail.

Restaurangen, Eurest, har stängt tillsvidare.

Du som har ett träningskort (årskort, klippkort) eller presentkort kommer att få giltighetstiden förlängd motsvarande tidsperioden som vi håller stängt.

Du som har ett träningskort på autogiro kommer att få autogirot fryst under perioden 17 november 2020 – tillsvidare. Detta kommer att göras automatiskt och du behöver inte göra någonting. Frysningen kommer automatiskt att justeras när betalningarna kommer igång igen, vilket sker tidigast när vi öppnar igen för allmänheten. Gäller tills annat beslut fattas.

Så snart vi kan öppna för allmänheten igen kommer betalningarna löpa på enligt ordinarie betalningsplan, men systemet justerar betalningen automatiskt utifrån betalningen den 27 november.

Om du har några frågor och funderingar så kontakta oss via telefon 060-19 20 00 eller e-post, boka@himlabadet.se.

Du som har ett klippkort, årskort eller presentkort kommer att få giltighetstiden förlängd motsvarande tidsperioden som vi håller stängt. Detta kommer att ske automatiskt och du behöver inte göra någonting. Tips! Notera den förlängda giltigheten så att du själv har koll.

Om du har några frågor och funderingar så kontakta oss via telefon 060-19 20 00 eller e-post, boka@himlabadet.se.

På grund av det rådande läget skjuter vi på kursstarten och hoppas att vi kan köra igång från och med den 15 mars, vecka 11. Med reservation för förlängda restriktioner. Du behöver inte göra någonting, du behåller din plats. Om vi får öppna och ska följa den tillfälliga covid-19 lagen med 10 kvadratmeter per person kan det bli förändringar i kursupplägget, men mer information kommer via e-post i sådana fall.

Om du har några frågor och funderingar så kontakta oss via telefon 060-19 20 00 eller e-post, boka@himlabadet.se.

Ta del av de nationella råden här så att du vet vad som gäller och kan ta ditt ansvar, krisinformation.se

Hur Sundsvalls kommun hanterar coronaviruset, covid-19

För mer information läs mer på Sundsvalls kommuns hemsida.

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra från att bli sjuk är att undvika kontakt med sjuka personer. Så här undviker du smitta:

  • Stanna hemma vid minsta symptom på feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk.
  • Var uppmärksam på symptom på Covid-19
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
  • Hosta och nys i armvecket
  • Rör inte ögon, näsa och mun