Tillgänglighet

Himlabadet är helt handikappsanpassat och tillgängligt för alla. Runt hela bassängområdet finns en bred gång och rullstolar kan ta sig fram i hela badet.

Hiss till vattenrutschbanetornet

I anslutning till tornet med tre vattenrutschbanor finns det en hiss för rörelsehindrade.

Eget omklädningsrum

Det finns handikappanpassade enskilda omklädningsrum för en person med assistent. De övriga omklädningsrummen har extra bred dusch och handikapptoaletter. Totalt finns 13 handikapptoaletter (RWC) utspridda över badet.

Kontrasterande färger

Inredningen i Himlabadet har kontrasterande färger för att underlätta för synskadade. Kontrasterna finns bland annat vid trappors början och slut samt vid lutningar i golvet.

Alla dörrar kontrasterar till väggen den sitter på. I golvet finns linjer som tydliggör hur man ska röra sig inom badet.

Multibassäng

En multibassäng med höj- och sänkbar botten finns för bland annat rehabiliteringsträning, vattenträning och babysim. Hissar gör det möjligt för funktionshindrade att ta sig ner i bassängen på egen hand.