Aufgussbastu

Aufguss är en bastukultur som utvecklats i Tyskland och som på svenska betyder ungefär ”hälla på”.

Eteriska oljor som blandats med vatten hälls på bastustenarna och skapar en trevlig och njutbar bastumiljö. Det finns en stor Aufgussbastu som rymmer upp emot 40 personer.

Schema för mars:

Måndag Tisdag Onsdag  Torsdag Fredag Lördag Söndag
12.45 Honey lotion Salt scrub Surprise Harmony Surprise Surprise Salt scrub
15.00 Hot & cold Herbs & spices Forest Salt scrub Harmony Aroma Honey lotion
16.30 Aroma Harmony
18.00 Salt scrub Honey lotion Salt scrub Honey lotion Aroma Aroma
19.30 Aroma Aroma