Familjerelax

På grund av läget kring covid-19 har vi inga bokade tillfällen för Familjerelax.

Så snart vi kan återgå till ordinarie verksamhet med färre eller inga restriktioner kommer vi att återuppta aktiviteten.